De inzet van 5G brengen ook nieuwe radiotechnieken met zich mee
5G, nieuwe toepassingen voor een nieuwe wereld

Er wordt een hoop over geschreven en verteld. Het zou heel snel zijn maar ook ongezond voor mens en dier. Hoe zit dat nou? Een ding is zeker, 5G is voor consumenten voorlopig niet beschikbaar. Het ministerie van Economische Zaken denkt dat in 2020 het eerste 5G-netwerk in gebruik genomen wordt. We zullen ter zijn tijd allemaal aan een nieuwe mobile apparaten moeten want geen van de mobiele apparaten die nu op de markt zijn, kunnen overweg met 5G. Om straks van de enorme datasnelheid te kunnen profiteren, is de aanschaf van een nieuwe smartphone onvermijdelijk. Maar natuurlijk zijn er ook nieuwe toepassingen te bedenken voor verzending van Big Data workflows. Op dit moment wordt raw camera footage in broadcast en media omgevingen via LTE direct naar een studio of post-production huis geschoten. Een nieuwe manier om videoverbindingen op te zetten zal ontstaan waardoor livestreaming die voorheen via satellietverbindingen voortaan via 5G de studio zal bereiken.

 

 

Is de Straling gevaarlijk?

 

Dat elektromagnetische straling veroorzaakt is waar maar de straling die 5G ontwikkeld zijn minder intensief als de straling die uit een magnetron komt. Door de hogere frequentie waarop 5Gzend zullen 5G-signalen minder diep het lichaam binnendringen dan 4G waardoor de mens minder kwetsbaar is.  Dat de frequentie van 5G in de buurt komt van die van röntgenstraling, is dus zeker niet waar. Tussen 5G en röntgenstraling zitten onder meer nog infrarood, zichtbaar licht en uv straling. Welke uitwerking 5G straling op onze leefomgeving zal gaan hebben wordt op dit moment intensief uitgezocht.

 

De 700 MHz band, de 3,5 GHz band en de 26 GHz frequentieband zijn op dit moment de beste kandidaten om aangewezen te worden als 5G band.  Daarbij is de 700 MHz band vooral geschikt voor Internet of Things (IoT)toepassingen. Deze frequentieband kan zorgen voor een goede dekking omdat het een relatief lage frequentie gaat. De hogere frequenties zijn geschikt om hoge datasnelheden ondersteunen, maar zijn minder geschikt voor een dekkend netwerk, omdat er dan heel veel basisstations geplaatst moeten worden. De 3,5 GHz band is daarmee essentieel om 5G-datasnelheden te behalen in dicht bebouwd gebied.

 

Nieuwe radiotechnieken nieuwe mogelijkheden.

 

De inzet van 5G brengen ook nieuwe radiotechnieken met zich mee. Bij het specifiek gebruik van individuele radiofrequenties binnen IoT kunnen frequenties meerder malen gebruikt worden. Stel op een terrein maken transportrobots gebruik van een bundel in een bepaalde frequentie dan kan even verderop eenzelfde frequentie gebruikt worden om drone te controleren. In een belendend perceel kan dan op dezelfde frequentie een bundel gericht zijn op een andere drone.

Kenmerkend voor 5G is de extreem hoge snelheid. Dus ook extreem veel sneller dan het huidige 4G-netwerk. In verschillende tests zijn enorme snelheden gehaald en in theorie kan 5G snelheden bereiken van 800 Gbps per seconde.

 

5G moet het mogelijk maken om zeer grote aantallen mobiele devices aan te sluiten, denk hierbij aan sensoren uit verschillende voorkomende mission critical bedrijfsprocessen zoals uit industrie, transport en logistiek maar ook voor politiediensten en energiebedrijven. Ook zullen nieuwe mobiele internet toepassingen ondersteund worden zoals virtual reality. Een en ander wordt vooral mogelijk gemaakt door de veel grotere datasnelheden van 5G.

 

Welke industrieën?

 

Landelijk zullen de volgende onderzoek thema`s getest gaan worden; Multidisciplinaire teams uit Media & Entertainment, Landbouw, Zorg, Energie, Verkeer & logistiek, Leefomgeving, (Smart) industrie omgevingen zullen de mogelijkheden en toepassingen van 5G in kaart gaan brengen en uitvoerig gaan testen in verschillende pilots. Verder zijn er natuurlijk ook een fors aantal opportunity’s uit de zorg te melden echter zullen deze oplossingen nog heel lang en goed in test-laboratoria verblijven voordat deze gebruikt kunnen gaan worden.

 

Eens te meer zal duidelijk worden hoe belangrijk het is dat specialisten samen met gebruikers en technologie partners gaan onderzoeken hoe 5G bedrijfsprocessen kan optimaliseren en de klantervaring kan verbeteren. Nieuwe netwerktechnologieën in combinatie met ontwikkelingen zoals artificial intelligence, drones en virtual reality zullen voor tal van slimme toepassingen kunnen gaan zorgen.

 

5G zal wellicht in specifieke combinaties met Low-Power Wide-Area (LPWA) netwerken zoals LoRa (Long Range) netwerk gaan samenwerken waarbij data van Core of Edge computing getransporteerd gaat worden. Mogelijkheden te over.

 

Door de komst van nieuwe Internet of Things toepassingen verworden Core en edge workloads tot een synergie van oorzaak en gevolg. Artificial Intelligence processen zoals Cognitieve tools, Machine Learning, Stream Analytics en Data Analytics kunnen hybride of “on premises” data transformeren tot praktische en effectieve adviezen.

Een ding is zeker, met de komst van 5G worden nieuwe mogelijkheden geboren.

Groet, Harold Koenders